Efternamnet Bisher


Snabbfakta om Bisher


Bisher på rövarspråket: Bobisoshoheror
Bisher baklänges blir: Rehsib

Hur många har Bisher som efternamn?

13 har Bisher som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BisherObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest