Efternamnet Bisseberg


Snabbfakta om Bisseberg


Bisseberg på rövarspråket: Bobisosseboberorgog
Bisseberg baklänges blir: Grebessib

Hur många har Bisseberg som efternamn?

14 har Bisseberg som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BissebergObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest