Efternamnet Bitic


Snabbfakta om Bitic


Bitic på rövarspråket: Bobitoticoc
Bitic baklänges blir: Citib

Hur många har Bitic som efternamn?

19 har Bitic som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BiticObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest