Efternamnet Bitici


Snabbfakta om Bitici


Bitici på rövarspråket: Bobitoticoci
Bitici baklänges blir: Icitib

Hur många har Bitici som efternamn?

32 har Bitici som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BiticiObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest