Efternamnet Bitiqi


Snabbfakta om Bitiqi


Bitiqi på rövarspråket: Bobitotiqoqi
Bitiqi baklänges blir: Iqitib

Hur många har Bitiqi som efternamn?

26 har Bitiqi som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BitiqiObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest