Efternamnet Bitsch


Snabbfakta om Bitsch


Bitsch på rövarspråket: Bobitotsoschoch
Bitsch baklänges blir: Hcstib

Hur många har Bitsch som efternamn?

10 har Bitsch som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BitschObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest