Efternamnet Bittner


Snabbfakta om Bittner


Bittner på rövarspråket: Bobitottnoneror
Bittner baklänges blir: Renttib

Hur många har Bittner som efternamn?

21 har Bittner som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BittnerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest