Efternamnet Bivrén


Snabbfakta om Bivrén


Bivrén på rövarspråket: Bobivovrorénon
Bivrén baklänges blir: Nérvib

Hur många har Bivrén som efternamn?

16 har Bivrén som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BivrénObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest