Efternamnet Biwall


Snabbfakta om Biwall


Biwall på rövarspråket: Bobiwowaloll
Biwall baklänges blir: Llawib

Hur många har Biwall som efternamn?

12 har Biwall som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BiwallObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest