Efternamnet Bjarnegård


Snabbfakta om Bjarnegård


Bjarnegård på rövarspråket: Bobjojarornonegogårordod
Bjarnegård baklänges blir: Drågenrajb

Hur många har Bjarnegård som efternamn?

19 har Bjarnegård som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BjarnegårdObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest