Efternamnet Gårdefelt


Snabbfakta om Gårdefelt


Gårdefelt på rövarspråket: Gogårordodefofeloltot
Gårdefelt baklänges blir: Tlefedråg

Hur många har Gårdefelt som efternamn?

16 har Gårdefelt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GårdefeltObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest