Efternamnet Gärdén


Snabbfakta om Gärdén


Gärdén på rövarspråket: Gogärordodénon
Gärdén baklänges blir: Nédräg

Hur många har Gärdén som efternamn?

36 har Gärdén som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GärdénObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest