Efternamnet Gårdhagen


Snabbfakta om Gårdhagen


Gårdhagen på rövarspråket: Gogårordodhohagogenon
Gårdhagen baklänges blir: Negahdråg

Hur många har Gårdhagen som efternamn?

38 har Gårdhagen som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GårdhagenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest