Efternamnet Genbäck


Snabbfakta om Genbäck


Genbäck på rövarspråket: Gogenonbobäckock
Genbäck baklänges blir: Kcäbneg

Hur många har Genbäck som efternamn?

14 har Genbäck som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GenbäckObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest