Efternamnet Gend


Snabbfakta om Gend


Gend på rövarspråket: Gogenondod
Gend baklänges blir: Dneg

Hur många har Gend som efternamn?

12 har Gend som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GendObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest