Efternamnet Génetay


Snabbfakta om Génetay


Génetay på rövarspråket: Gogénonetotay
Génetay baklänges blir: Yatenég

Hur många har Génetay som efternamn?

46 har Génetay som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GénetayObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest