Efternamnet Genne


Snabbfakta om Genne


Genne på rövarspråket: Gogenonne
Genne baklänges blir: Enneg

Hur många har Genne som efternamn?

23 har Genne som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GenneObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest