Efternamnet Gennerud


Snabbfakta om Gennerud


Gennerud på rövarspråket: Gogenonnerorudod
Gennerud baklänges blir: Durenneg

Hur många har Gennerud som efternamn?

11 har Gennerud som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GennerudObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest