Efternamnet Genovese


Snabbfakta om Genovese


Genovese på rövarspråket: Gogenonovovesose
Genovese baklänges blir: Esevoneg

Hur många har Genovese som efternamn?

14 har Genovese som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GenoveseObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest