Efternamnet Genzel


Snabbfakta om Genzel


Genzel på rövarspråket: Gogenonzozelol
Genzel baklänges blir: Lezneg

Hur många har Genzel som efternamn?

10 har Genzel som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GenzelObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest