Efternamnet Georén


Snabbfakta om Georén


Georén på rövarspråket: Gogeororénon
Georén baklänges blir: Néroeg

Hur många har Georén som efternamn?

23 har Georén som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GeorénObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest