Efternamnet Georgiou


Snabbfakta om Georgiou


Georgiou på rövarspråket: Gogeororgogiou
Georgiou baklänges blir: Uoigroeg

Hur många har Georgiou som efternamn?

73 har Georgiou som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GeorgiouObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest