Efternamnet Georgsson


Snabbfakta om Georgsson


Georgsson på rövarspråket: Gogeororgogsossonon
Georgsson baklänges blir: Nossgroeg

Hur många har Georgsson som efternamn?

978 har Georgsson som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GeorgssonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest