Efternamnet Geraghty


Snabbfakta om Geraghty


Geraghty på rövarspråket: Gogeroragoghohtoty
Geraghty baklänges blir: Ythgareg

Hur många har Geraghty som efternamn?

14 har Geraghty som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GeraghtyObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest