Efternamnet Gerestrand


Snabbfakta om Gerestrand


Gerestrand på rövarspråket: Gogeroresostotroranondod
Gerestrand baklänges blir: Dnartsereg

Hur många har Gerestrand som efternamn?

13 har Gerestrand som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GerestrandObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest