Efternamnet Gerezgher


Snabbfakta om Gerezgher


Gerezgher på rövarspråket: Gogerorezozgoghoheror
Gerezgher baklänges blir: Rehgzereg

Hur många har Gerezgher som efternamn?

11 har Gerezgher som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GerezgherObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest