Efternamnet Gerling


Snabbfakta om Gerling


Gerling på rövarspråket: Gogerorlolinongog
Gerling baklänges blir: Gnilreg

Hur många har Gerling som efternamn?

73 har Gerling som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GerlingObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest