Efternamnet Germain


Snabbfakta om Germain


Germain på rövarspråket: Gogerormomainon
Germain baklänges blir: Niamreg

Hur många har Germain som efternamn?

22 har Germain som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GermainObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest