Efternamnet Germgård


Snabbfakta om Germgård


Germgård på rövarspråket: Gogerormomgogårordod
Germgård baklänges blir: Drågmreg

Hur många har Germgård som efternamn?

19 har Germgård som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GermgårdObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest