Efternamnet Gerremo


Snabbfakta om Gerremo


Gerremo på rövarspråket: Gogerorremomo
Gerremo baklänges blir: Omerreg

Hur många har Gerremo som efternamn?

18 har Gerremo som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GerremoObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest