Efternamnet Gerring


Snabbfakta om Gerring


Gerring på rövarspråket: Gogerorrinongog
Gerring baklänges blir: Gnirreg

Hur många har Gerring som efternamn?

10 har Gerring som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GerringObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest