Efternamnet Gershagen


Snabbfakta om Gershagen


Gershagen på rövarspråket: Gogerorsoshohagogenon
Gershagen baklänges blir: Negahsreg

Hur många har Gershagen som efternamn?

18 har Gershagen som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GershagenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest