Efternamnet Gertz


Snabbfakta om Gertz


Gertz på rövarspråket: Gogerortotzoz
Gertz baklänges blir: Ztreg

Gertz är ett efternamn, som burits av bland andra:

  • Hans Gertz
  • Jami Gertz
  • Martin Clarentius Gertz
  • Otto Gertz
Källa: Wikipedia

Hur många har Gertz som efternamn?

68 har Gertz som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GertzObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest