Efternamnet Gesang-Gottowt


Snabbfakta om Gesang-Gottowt


Gesang-Gottowt på rövarspråket: Gogesosanongog-gogotottowowtot
Gesang-Gottowt baklänges blir: Twottog-gnaseg

Hur många har Gesang-Gottowt som efternamn?

15 har Gesang-Gottowt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet Gesang-GottowtObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest