Efternamnet Geschwindt


Snabbfakta om Geschwindt


Geschwindt på rövarspråket: Gogesoschochwowinondodtot
Geschwindt baklänges blir: Tdniwhcseg

Hur många har Geschwindt som efternamn?

28 har Geschwindt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GeschwindtObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest