Efternamnet Gestrup


Snabbfakta om Gestrup


Gestrup på rövarspråket: Gogesostotrorupop
Gestrup baklänges blir: Purtseg

Hur många har Gestrup som efternamn?

14 har Gestrup som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GestrupObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest