Efternamnet Geverts


Snabbfakta om Geverts


Geverts på rövarspråket: Gogevoverortotsos
Geverts baklänges blir: Streveg

Hur många har Geverts som efternamn?

19 har Geverts som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GevertsObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest