Efternamnet Gevorkian


Snabbfakta om Gevorkian


Gevorkian på rövarspråket: Gogevovororkokianon
Gevorkian baklänges blir: Naikroveg

Hur många har Gevorkian som efternamn?

19 har Gevorkian som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GevorkianObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest