Efternamnet Gewers


Snabbfakta om Gewers


Gewers på rövarspråket: Gogewowerorsos
Gewers baklänges blir: Sreweg

Hur många har Gewers som efternamn?

30 har Gewers som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GewersObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest