Efternamnet Gewert


Snabbfakta om Gewert


Gewert på rövarspråket: Gogewowerortot
Gewert baklänges blir: Treweg

Hur många har Gewert som efternamn?

84 har Gewert som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GewertObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest