Efternamnet Ghaffarpour


Snabbfakta om Ghaffarpour


Ghaffarpour på rövarspråket: Goghohafoffarorpopouror
Ghaffarpour baklänges blir: Ruopraffahg

Hur många har Ghaffarpour som efternamn?

22 har Ghaffarpour som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GhaffarpourObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest