Efternamnet Ghafourian


Snabbfakta om Ghafourian


Ghafourian på rövarspråket: Goghohafofourorianon
Ghafourian baklänges blir: Nairuofahg

Hur många har Ghafourian som efternamn?

13 har Ghafourian som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GhafourianObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest