Efternamnet Ghajar


Snabbfakta om Ghajar


Ghajar på rövarspråket: Goghohajojaror
Ghajar baklänges blir: Rajahg

Hur många har Ghajar som efternamn?

14 har Ghajar som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GhajarObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest