Efternamnet Ghaly


Snabbfakta om Ghaly


Ghaly på rövarspråket: Goghohaloly
Ghaly baklänges blir: Ylahg

Hur många har Ghaly som efternamn?

56 har Ghaly som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GhalyObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest