Efternamnet Gharech


Snabbfakta om Gharech


Gharech på rövarspråket: Goghoharorechoch
Gharech baklänges blir: Hcerahg

Hur många har Gharech som efternamn?

14 har Gharech som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GharechObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest