Efternamnet Ghareeb


Snabbfakta om Ghareeb


Ghareeb på rövarspråket: Goghoharoreebob
Ghareeb baklänges blir: Beerahg

Hur många har Ghareeb som efternamn?

66 har Ghareeb som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GhareebObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest