Efternamnet Ghazal


Snabbfakta om Ghazal


Ghazal på rövarspråket: Goghohazozalol
Ghazal baklänges blir: Lazahg

Hur många har Ghazal som efternamn?

300 har Ghazal som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GhazalObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest