Efternamnet Ghazale


Snabbfakta om Ghazale


Ghazale på rövarspråket: Goghohazozalole
Ghazale baklänges blir: Elazahg

Hur många har Ghazale som efternamn?

23 har Ghazale som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GhazaleObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest