Efternamnet Ghazar


Snabbfakta om Ghazar


Ghazar på rövarspråket: Goghohazozaror
Ghazar baklänges blir: Razahg

Hur många har Ghazar som efternamn?

11 har Ghazar som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GhazarObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest