Efternamnet Ghebil


Snabbfakta om Ghebil


Ghebil på rövarspråket: Goghohebobilol
Ghebil baklänges blir: Libehg

Hur många har Ghebil som efternamn?

13 har Ghebil som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GhebilObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest